Flammegruppen

Flammegruppen

– KFUM-spejderne i Stavtrup

Gruppebestyrelse

I Flammegruppen – Stavtrup har vi en gruppebestyrelse, som består af en gruppebestyrelsesformand, en kasserer, en gruppeleder og forældrerepræsentanter. Vi er i øjeblikket 6 personer, og vi rigtig gerne have flere! Når du er medlem af gruppebestyrelsen, skal du deltage i 3-4 møder i løbet af et år, hvor punkter som information, udvikling og administration indenfor gruppen bliver diskuteret. Du vil have mulighed for at forme og påvirke dit barns spejderoplevelse ved at være en del af gruppebestyrelsen.

I løbet af et år har gruppebestyrelsen typisk nogle opgaver, som de udfører i samarbejde med lederne. Dette kan fx være julemærkeslag, slag af lodsedler, forårsrengøring og sommerafslutning. Det er oftest aktiviteter, som involverer forældrene til spejderne.

Som en del af gruppestyrelsen, er du også velkommen til ledermøderne, som afholdes en gang om måneden. Her vil du igen have mulighed for at høre, hvad der rører sig i de forskellige enheder, samt påvirke dit barns spejderoplevelser.

Læs mere om gruppebestyrelsen her.

Kunne du tænke dig at blive medlem af gruppebestyrelsen, så kontakt konstitueret grupperådsformand Malene Thøgersen (se kontakt).

Medlemmer

  • Malene Thøgersen (Konstitueret grupperådsformand)
  • Morten Holm (Kasserer)
  • Anders Vestergaard Christensen (Gruppeleder)
  • Karen Rolskov (Forældrerepræsentant)
  • Birgitte Dalum (Forældrerepræsentant)

Kontakt

Malene Thøgersen

Mail: malenethogersen@gmail.com

 

Morten Holm

Mail: morten@gimli-store.dk

 

Anders Vestergaard Christensen

Mobil: 20 46 50 58

Mail: Anders170468@gmail.com