Flammegruppen

Flammegruppen

– KFUM-spejderne i Stavtrup

Junior

Juniorerne er i gang med pionering.Juniorspejder er for dem, der går i 4.-5. klasse.

Når du bliver Junior, tager du for alvor hul på spejderlivet. Det er nu, at du bl.a. lærer at håndtere en økse og rejse et telt alene. Du begynder at lære at klare sig selv. 

Som Junior får du mere ansvar end før. Man begynder at være opdelt i patruljer, hvor der findes en patruljeleder og assistent blandt spejderne. I patruljen løser de deres opgaver i fællesskab, med hjælp fra lederne. 

Vi har nogle generelle mål for tiden i juniortroppen: juniorerne skal lære at tænde bål og lave hverdagsmad over bålet, de skal lære at bygge simple raftekonstruktioner på forsvarlig vis, lære basal førstehjælp og så skal de snuse til at planlægge egne aktiviteter som fx spejderløb.

Dog er det vigtigste mål for tiden i juniortroppen at det er sjovt!!!

”Hvis det ikke er sjovt, er det ikke spejder”
– Morten Holm-Nielsen, Gruppens kasserer

Praktisk 

Juniormøderne er hver onsdag fra 19.00 til 20.30. Det er meget vigtigt, at juniorerne møder til tiden, da vi ofte har et tætpakket program. Vi vil meget gerne have afbud på forhånd til Anne, og vi vil også meget gerne have tips om arrangementer i skolen og fritidsklubben, hvis de overlapper med spejder.

Program

Hos juniorspejderne har vi et mødeprogram, som er rigtig godt at holde sig orienteret i. I kan se programmet her.

Ting der er gode at have

Det kræver lidt andet udstyr at være junior, så vi har nogle forslag til jule/fødselsdagsønskelisten:

  • Ur
  • Liggeunderlag
  • Sovepose (der kan klare forår, sommer og efterår)Juniorer i gang med samarbejdsøvelse
  • Rygsæk så spejderne selv kan bære sin oppakning
  • Spisegrej

Forældrehjælp

Vi er pt. ikke så mange ledere til juniortroppen, så vi vil rigtig gerne have forældrehjælp, så vi kan lave så gode spejderaktiviteter som muligt. Vi ønsker hjælp til to ting:

  • Hjælp til de daglige møder: hjælpen vil bestå i at facilitere aktiviteter (man får selvfølgelig instruktion inden). Vi ønsker 2-3 hjælpere pr. spejdermøde. Vi sørger for al planlægning, så I skal bare møde op.
  • Hjælp på lejre og ture som ”tante og onkel” til praktiske opgaver, aktiviteter og hygge/støtte.

Ledere

Anne Lærke Lorentzen
Juniorleder

 

 

Laurids
Juniorleder

 

 

Kontakt

Anne Lærke Lorentzen

Mobil: 28 90 41 12

Mail: anne-l-l@hotmail.com